MENÜ

Yazı ve resim gibi baskıların yapılmasını sağlayan temel maddeye "Kâğıt" adı verilir. İlim ve kültürün dünya genelinde yayılmasına katkı sağlayan kâğıt ürünleridir. Günümüzde sanayi sektörünün gelişmesi ile birlikte diğer yandan üretim de çeşitlenmeye başlamıştır. Bu gelişmeler ışığında kağıt üretiminde de gelişmeler meydana gelmiştir.

Kâğıt üretimi, belirli aşamalar ile yapılır. Bu aşamalar sırasında başta kimyasal maddeler olmak üzere birçok hammadde kullanılır. Kullanılan hammaddeler ve kimyasal maddeler aynı zamanda üretilen kâğıdın kalitesi üzerinde doğrudan etkili olur. Dünya kâğıt üretiminde kullanılan hammadde çeşitliliği sayesinde farklı özelliklerde ve farklı kalite düzeylerinde kâğıt üretimi mümkün hale gelmiştir.

Dünya kâğıt üretiminde kullanılan hammadde çeşitliliği nelerdir sorusu üretim sanayisinde sıkça sorulan bir sorudur. Dünya kâğıt üretiminde kullanılan birincil hammaddelerinden birisi kimyasal hamurdur. Kullanılan kimyasal hamurun özellikleri aynı zamanda üretilmiş olan kâğıda da özellikler kazandırır. Dolayısıyla da kâğıt üretiminde kullanılan kimyasal hamurun önemi son derece büyüktür. Zira kalitesiz bir kimyasal hamur, kâğıdın da kalitesini aşağı çeker.

Kâğıt üretiminde dünya genelinde %15 gibi düşük oranda kâğıt hamuru üretiminde kullanılan bir diğer hammadde mekanik hamurdur. Bu hammadde sayesinde ağaç rengini anımsatan ve eski dönemlerde kullanılan saman kağıtlarına benzer renginde kâğıt hamuru oluşturulur. Bu hammadde, mürekkebi hızlı kuruttuğundan ve hızlı emdiğinden özellikle gazete için üretilen kağıt türüne örnek verilebilir.

Dünya Kâğıt Üretiminde Kullanılan Diğer Hammadde Ürünleri

Kâğıt üretiminde geçmişten bu yana kullanılan temel hammadde ürünlerinin başında mineral dolgu maddeleri gelir. Birçok karton ve kâğıdın üretiminde mineral dolgu hammaddesi mutlaka tercih edilir. Kâğıda opak ve beyaz bir görünüm kazandırmak, kâğıt yüzeyini pürüzsüzleştirmek, kâğıt formasyonunu sıkı forma kavuşturmak ve homojen bir görünüm elde etmek için mineral dolgu malzemeleri önemli yer tutar.

Kuşe pigmentleri dünya kâğıt üretiminde kullanılan hammadde çeşitlerinden bir diğeridir. Kâğıdın yüzeyini oluşturmak ve kâğıda yüzey özelliği kazandırmak için kuşe pigmentlerinden faydalanılır. Kuşe pigmentleri ne kadar yoğun ve aynı zamanda kaliteli olur ise kâğıt yüzeyi de o kadar kaliteli ve pürüzsüz olur.

Kullanılan ana kuşe pigmentlerin başında kaolin pigmenti gelir. Ancak günümüzde gelişen üretim teknolojileri ile birlikte kâğıt üretiminde kaolin pigmentinin yerini doğal kalsiyum karbonat almıştır. Pigmentlerin kullanılmasının temle amacı; kâğıdın yüzeyini iyileştirerek ışık geçirgenliğini azaltmak ve böylece kâğıtta beyaz bir görünüm sağlamaktır. Kâğıt hacminin artması ve mürekkep emiş hızının yükselmesi de yine kuşe pigmentleri hammaddesi  ile sağlanır.