MENÜ

Dünyada en çok kullanılan malzemelerden biri olan kağıt firmamızın ana işlenme maddesidir. Doğru bir işleme ile mucizeler oluşturan Çağdaş Kağıt, ihityacınıza uygun bir şekilde işleme sağlamaktadır. Endüstiriyel imalat sektöründe kağıt kullanımı birçok farklı ve etkili şekilde karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik olarak geride kalmakta olan sektörün en gelişmiş öncülerinden olmanın gururunu yaşamktayız. Kağıt gruplarını 2 ye ayırabiliriz. Kültürel ve endüstriyel olarak. Bizim ele aldığımız bölümü ise Endüstriyel İmalat Sektöründe Kağıt Kullanımı olmaktadır. Kağıtları işleyerek; endüstriyel ambalaj, matbaa, gıda ambalajı, mobilya, otomotiv, mücevher, kimya, ayakkabı, plastik, nakliye, tekstil, dijital baskı sektörleri vb. şekilde hizmete sunmaktayız. Hayatımızda  bu kadar büyük yer kaplayan kağıdı farkında dahi olmadan hayatımızın birçok alanında bize eşlik etmektedir. Bu denli ihtiyaç duyulan maddeyi daha fazla çam ormanlarıyla ham madde elde ederek temin etmek daha kolay bir hale gelmektedir. Endüstriyel imalat sektöründe ise ihiyaç duyulma oranını gittikçe arttırmıştır.

Endüstriyel İmalat Sektöründe Kağıdın Kapsadığı Alan

Endüstriyel İmalat Sektöründe Kağıt Kullanımı hususunun bizler fark etmeden hayatımızda ne kadar çok yer kapladığını ayrıntılı inceleyecek olursak; otomotiv sektöründe, yedekparöaların daha güvenle taşınmasında,yalıtımda ve paspas olarak hayatımızda yer etmektedir. Tekstil sektöründe ise kumaşların dışında, mobilyaların göz alıcı renklerine misafirlik etmektedir. Camların korunmasında, seramiklerin zarar görmeden taşınmasında arkadaşlık etmektedir. Kağıt ve kağıt ürünleri sanayi, genel olarak farklı ağaç türleri ve az miktarda da jüt,kamış gibi uzunca yıllık bitkilerden selüloz, odun hamuru üretilmesi ile bu yan ürünlerin ve ek olarak önemli bir yer kaplayan, hammadde olan ve kağıtların geri dönüştürülmesi ile elde edilen atık kağıtların çeşitli kimyasal ve mekanik proseslerden geçirilerek kağıda çevrilmesine kadar olan işlemleri kapsayan sanayi koludur. Asıl işlemler kağıdı elde edene kadar olduğu düşünülse de sonrasında işlenmesinde de sanai ve endüstrimizde yazının başlarında da bahsettiğimiz gibi bir çok sektörde ihtiyaç haline gelmektedir.

Kağıt Üretimi ve Hammadeler

Kağıt üretiminde selülozun yanında ek maddeler de eşlıik etmekte ve birlikte işlenmektedirler. Endüstriyel imalat sektöründe kağıt kullanımı da ihtiyaçı arttırması dolayısıyla hem kağıt üretimi hem de işlenmesi sektör oluşumuna neden olmakta. Kağıt kullanım alanlarında kaliteli kağıda ihtiyaç fazlasıyla artmaktadır ve bu da kaliteli ham madde kaliteki işlenme ve doğru alanda kullanım ile sağlanabilir. Hammadde yetiştirilirken belli oranlarda kullanılan ek minaraller de kaliteli üretimde oldukça katkı sağlamaktadır.

Kaliteli hammadde, kaliteli kağıt ve endüstriyel imalat sektöründe kaliteli kağıtdı beraberinde getirir demek kesinlikle doğrudur.