MENÜ

Ortaya çıkmasıyla eğitim seviyesini arttıran kağıt, hayatımızın pek çok alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Kağıt şimdiki halini alana kadar birçok şekle girmiş ve aşamadan geçmiştir. Öyle ki, papirüs bitkisinden üretilmesiyle başladığı bu yolda ağaçtan üretilen bir ürün haline gelmiştir. Kağıt üretim sektörünün gelişimi için genellikle doğaya başvurulduğu görülmektedir. Kağıt üretiminin dünyada yayılmaya başlamasıyla yenilikçi hareketlerde artmaya başlamıştır. Bilginin yayılımı ve kaydının tutulması daha kolay hale gelmiştir. Bu yüzden kağıt üretiminden sonra bilginin yayılması da hızlanmıştır. Bu durum, imparatorlukları kimi zaman zorlasa da bilginin yayılmasını engellemek ve durdurmak imkansız olmuştur. Kağıt üretim sektörünün gelişimi ve çağdaş kağıt aşaması her ne olursa olsun insan hayatını kolaylaştırmıştır.

Kağıt Üretim Sektörünün Gelişimi Nasıl Başlamıştır?

Kağıt üretim sektörünün gelişimi bir çok aşamadan geçmiştir. İlk olarak insan hayatına Çin sayesinde girmiştir. M.Ö. 4000  yıllarda Çin'de üretimi başlayan kağıdın ilk hali şimdikine göre çok farklıdır. İlk kağıt papirüs bitkisinin sapından üretilmekteydi. Eşit boyutlarda kesilen papirüs bitkisinin sapını tahta üzerinde yaşken döverek kağıt ortaya çıkarılmaktaydı. Bunu hayvan derilerinden elde edilen parşömen kağıtlar takip etmiştir. Parşömen kağıtlar çok uzun ömürlü olduğu ve kullanıma elverişli olduğu için döneminde çok popüler olmuştur. Kağıt üretim sektörünün gelişimi ve çağdaş kağıt dönemine gelinmesinde yapılan göçlerin, ticaretlerin ve fetihlerin payı vardır. Çin'de üretilen ilk kağıt, Orta Asya'da yayılmasının ardından İran'a geçmiş ve tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Kağıt üretimi geçmişte sınırlı olduğu için her ülkede bulundurulması zor olmaktaydı. Fakat yapılan fetihler sayesinde kağıt üretimi için fabrikalar kurulmuş ve üretimi arttırılmıştır. Tüm bu aşamaların ardından kağıt şimdiki halini almıştır.

Kağıt Üretim Sektörünün  Gelişimi Ve Çağdaş Kağıt Dönemine Geçiş?

İlim ve kültürün yayılmasında büyük etkisi olan kağıt, birçok tarihi sahneye de tanıklık etmiştir. Kağıt üretim sektörünün gelişimi her zaman kolay olmamıştır. Kağıt çağdaş kağıt halini alana kadar birçok zorlu yollardan ve 200 yıllık bir süreçten geçmiştir. Toplumların bugünkü medeniyetlere ulaşmasında kağıdın payı çok büyüktür. Kağıt, günümüzde ilk sıralarda gelen sanayi mamullerinden biri olmakla beraber hayatımızın pek çok alanında kullanılmaktadır. Örneğin; eğitim ve öğretim alanlarında, basın ve yayın faaliyetlerinde, para üretiminde ve ambalajlamalarda kağıt kullanımı olmazsa olmazdır. Kağıt üretim sektörünün gelişimi ve çağdaş kağıt aşamasına geçilmesiyle beraber kağıt üretiminde kullanılan hammaddenin tükenmeye başlaması kağıt satış fiyatlarının da artmasına neden olmuştur. Artan maliyetlerin ardından kağıt daha da değerli duruma gelmiştir. Bununla beraber dijital ortamlarda kağıda duyulan ihtiyaçta azaltmaktadır.