MENÜ

Ağaçların ve bir takım otların işlenmesiyle ortaya çıkarılan selüloz kağıdın ham maddesini oluşturmaktadır. Çoğunluğu ağaçlardan elde edilen selüloz maddesinin su ile karıştırılmasından kağıt hamuru elde edilmektedir. Elde edilen bu kağıt hamurundan levhalar oluşturulur ve bir kaç işlemden sonra kağıt üretimi tamamlanmış olur. Oldukça kolay ve basit bir işlem ile elde edilen kağıt ilk defa bir arkeolojik kazı neticesinde Çin'de bulunmuştur. Binlerce yıl öncesinde dahi kağıdın kullanılmaya başlandığını kanıtlayan bu çalışma ile insanlık kağıdın tarihine dair somut bilgiler elde etmeyi başarmıştır. Geçmişten bugüne kadar bir çok alanda kullanılan kağıt ile hayatımızın bir çok yerinde karşılaşmaktayız. Gelişen teknolojiye rağmen yazı, çizim işlemlerinin vazgeçilmezi olmayı sürdüren kağıt aynı zamanda ambalaj, baskı, temizlik ve muhafaza işlemlerinde de bir hayli kullanılmaktadır.  Aynı zamanda son zamanlarda bir takım endüstriyel fabrikalarda da kağıt bazı işlemlerde kullanılmaya başlanmıştır. Peki hayatımızın pek çok alanında karşımıza çıkan ve ihtiyaç duyduğumuz kağıdın ve kağıt üretiminin doğaya olan etkileri nelerdir?

Kağıt Üretiminin Doğaya Olan Etkileri

Dünya üzerindeki işletmelerin %70'inin herhangi bir afet, felaket sırasında kağıda basılı belgelerini kaybetmeleri halinde 3 hafta içerisinde iflas edeceği biliniyor. Ayrıca tüm dünyada kesilen ağaçların %40'ı kağıt üretimi için kesilmektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulunca kağıdın hayatımızda ve dünya üzerindeki işletmelerdeki önemi ortaya çıkmaktadır. Haliyle en önemli ihtiyacı ağaçlardan elde edilen selüloz olan kağıt üretiminin doğaya olan etkileri bir hayli fazladır. Kağıt endüstrisinin birim başına en fazla su kullanan alanlardan biri olmasının yanı sıra doğaya atık su bırakması ve atık sulardaki kirletici maddelerin zor ve yavaş ayrışması sebebiyle kağıt üretimi çevreyi kirleten sektörlerin başında gelmektedir. Özellikle kağıt üretimi şehir veya yerleşim yerlerine yakın bir mevkide yer alıyorsa çevreye verilen bu zararın oranı da artış gösteriyor. Kağıt endüstrisinden kaynaklanan çevre kirliliği kağıt üretimi sırasında kullanılan hammadelere, ilave katkı maddelerine ve üretim potansiyelinin gücüne göre değişik göstermektedir. Kağıt üretiminin çevreye en büyük etkileri arasında kullanılan su miktarı ve bu kullanılmak üzere alınan suların yerine atık su bırakımı bulunmaktadır. En modern tesislerde dahi 30-50 m3/ton su kullanılmaktadır. Ayrıca 1 ton kağıt üretimi sırasında 1.5 m3 su buharı salınmaktadır ki bu büyük bir orandır. Tüm bunların yanında kağıt üretimi ve doğaya olan etkileri hakkında akıllara ilk gelen kağıdın hammeddesini elde edilmek için ağaçların kesilmesi, kullanılmasıdır. Kağıt üretimi için ihtiyaç duyulan bir ağacın en az 20 yaşında olması gerekmektedir. Sadece belirli türdeki ağaçların kullanıma yatkın olması sebebiyle bu ağaç türlerinde seyrekleşme görülmesi de kağıt ürünlerinin çevreye olan etkilerinden biridir.

Kağıt Üretiminde Çevreci Yaklaşımlar

Gittikçe azalan ormanlar ve seyrekleşen bitki örtüsü sebebiyle kağıt üretimi firmaları (Örn. Çağlaş Kağıt) için çevre dostu bir takım yöntemler kullanmaya başlamıştır. Bu yöntemler arasında en çok kullanılanlardan birisi de geri dönüşüm yöntemi ile kağıt üretmektir. Kullanılmış ve atık haline gelmiş kağıtlardan yeni bir kağıt elde edilmesi yöntemi olan geri dönüşüm yöntemi daha az enerji harcamakta ve doğaya verilen zararı ve etkiyi düşürmektedir.  Ve en önemlisi geri dönüşüm ile kağıt üretimi ekolojik dengeyi korumamızda gereklidir ve son zamanlarda sıkça kullanılmaya başlanmıştır.