MENÜ

Çağdaş Kâğıt olarak üretici firma sıfatımızla sektörde birçok farklı hammadde ile elde edilebilen farklı kâğıt türlerini müşterilerimize sunuyoruz. Kâğıt üretiminde kullanılan hammaddeler nelerdir sorusunun birden fazla cevabı vardır. Öyle ki kâğıt tek bir maddeden üretilmez. Birçok insanın kafasında yer etmiş kâğıt ağaçtan üretilir bilgisi yanlış değildir lakin kağıt üretiminde kullanılan hammaddeler sadece ağaç da değildir. Bu bağlam Çağdaş Kağıt'da insanların zihninde yer etmiş olan kâğıt ağaçtan üretilir klişesini de yıkmış oluyoruz. Günümüzde kâğıt üretiminde kullanılan selüloz hammaddesinin üretimi sadece ağaçlardan elde edilmez. Özellikle iş ve eğitim alanlarında her gün yüzlerce kilosu kullanılan kâğıt birçok farklı hammaddeden üretilebilen bir maddedir. Peki kağıt üretiminde kullanılan hammaddeler nelerdir?

Kâğıdın Hammaddesi

Hayatımızın birçok alanında kullandığımız kâğıt maddesinin üretiminde kullanılan temel madde selülozdur. Selüloz maddesi ise genellikle ağaçtan üretilir. Lakin ağacın yanı sıra birçok farklı bitkiden de selüloz üretimi yapılabilir. Özellikle mevsimlik bitkisel ürünlerden selüloz üretilmesi kağıt üretiminde kullanılan hammaddeler arasında oldukça yaygınlaşmıştır.

Kâğıt üretiminde kullanılan Ağaçlar ve Bitkiler

Kağıt üretiminde kullanılan hammaddeler nelerdir sorusunun cevabını biraz daha detaylı olarak ele alacak olursak öncelikle kâğıt üretimi için kullanılan ağaçların seçimi için genellikle; çam, ladin, kayın, köknar gibi çamgiller familyasından ağaçların yanı sıra kavak ve okaliptüs ağaçları da sıklıkla tercih edilmektedir. Birçok insan selüloz hammaddesi için sadece çam ağacının kullanıldığını düşünse de yukarıda adı geçen birçok ağaç kâğıt üretiminde önemli rol oynar. Özellikle çam ve çamgiller familyasından olan ağaçlardan elde edilen ağaç selülozu ile üretilen kağıtlar dünya genelinde oldukça yaygın kullanım alanına sahiptir. Bu durum kâğıt üretiminde adından söz ettiren ülkelerde çam, kayın, köknar ve ladin ormanlarını sıklaştırma gibi planlamalara sebep olmaktadır.

Kağıt üretiminde kullanılan hammaddeler açısından selüloz üretiminde kullanılan ağaçlar kesilip kabuklarından ayrıldıktan sonra yongalama makineleri aracılığı ile küçük parçalara ayrılır. Bu ağaçtan selüloz üretiminin ilk adımıdır. Daha sonra bu küçük parçalar kimyasal maddeler ile işlenerek hamur haline getirilir. Bu hamur ağaç selülozudur. Elde edilen hamur ise dövme, kesme, saçaklandırma teknikleri uygulanarak tamamen homojen bir karışım haline getirilir ve kalıplara dökülür. Dökülen kalıplarda kurumaya bırakılırlar ve kuruduklarında belirli ölçüşlerde kesilerek kullanıma sunulurlar.

Kağıt üretiminde kullanılan hammaddeler nelerdir sorusunun diğer cevabı olan mevsimlik bitki sapları ise çeltik, buğday, kenevir, kendir ve kamışlardır. Özellikle son yıllarda kâğıt üretimi için kesilen ağaçların kesimini azaltarak ekolojik dengeyi sağlamak ve kâğıdın hammaddesini daha düşük ücretlere mal etmek amacıyla kâğıt üretimi alanında oldukça yaygınlaşan bu bitkiler ülkemizde dahil olmak üzere kâğıt üretimi yapan diğer birçok ülke tarafından ekimi ve üretimi teşvik paketleri ile desteklenen hammaddelerdir. Kağıt üretiminde kullanılan hammaddeler kapsamında ağaç selülozunun üretim ve işleme aşamaları ile aynı aşamalardan geçerek kâğıt haline gelen bu ürünlerin kullanımı sektörde azımsanamayacak düzeydedir. Bitki selülozundan üretilen kağıtların sektörde ani ve hızlı yükselişinin en önemli sebebi ise yaklaşık 4 dönüm araziden kesilen ağaçlardan elde edilen selülozun bitki saplarının 1 dönümünden elde edilen selüloz miktarına eşit düzeyde olmasıdır. Aynı zamanda çeltik, buğday, kenevir, kamış, kendir gibi bitkiler 1 yıl hatta 3 ila 6 ay gibi kısa sürelerde yetişirken bir ağaç yetişkinlik seviyesine ancak 20 yıl gibi uzun bir sürenin sonunda gelmektedir. Bu durum bitki selülozunu sektörde çok daha ön plana çıkarmaktadır.

Ek olarak bitki ve ağaçların yanı sıra kâğıt atık kağıtların geri dönüşümü aracılığıyla da yeniden üretilebilen kendini yenileyebilen bir maddedir.