MENÜ

Kağıt, yazma işlemlerinin vazgeçilmezi olan ve bir dönemin en büyük buluşu olan materyaldir. Üzerine yazma, çizme ve baskı işlemleri gerçekleştirilebilen kağıt, ağaç liflerinden ve bir takım otlardan çıkarılan selüloz hamurunun preslenip kurutulmasıyla elde edilmektedir. 21. Yüzyılda hala kullanılmakta olan kağıtların ilk öğreği binlerce yıl önce Çin'de yapılan bir arkeolojik kazıda bulunmuştur. Bu da bize hayatımızdaki yeri çok büyük olan kağıtların bundan binlerce yıl önce dahi kullanılmakta olduğunu göstermektedir. Günümüzde pek çok işlem için kullanılan kağıtlar hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir.  Kağıt ürünlerinin hayatımızdaki yeri teknolojinin gelişmesiyle birlikte azalmış gibi görünse de hala kağıt ve kağıt ürünleri hayatımızda büyük bir alan kapsamaktadır. Kağıt, eğitimden sağlığa, adli alanlardan yiyecek sektörüne kadar kullanımı sürdürülen ve daha da sürdürülecek gibi görünen alanların her birinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Kağıt Ürünlerinin Hayatımızdaki Yeri

Kağıt ürünlerinin hayatımızdaki yeri hayli büyüktür. İcat edildiği zamandan günümüze kadar her türlü işlemde kullanılan ve kullanılmaya devam eden kağıtlar en çok yazılı işlemlerde kullanılmaktadır. 'Söz uçar, yazı kalır' sözündeki anlam kağıtların uzun süreler boyunca saklanabilmesi ve yazıları geleceğe güvenle sağlayabilmelerinden kaynaklanmaktadır. Yazılı belgelerin ve kitapların vazgeçilmez malzemesi olan kağıdın kullanım alanı sadece bu kadarla da kalmamaktadır. Kağıtlar çok yönlü malzemeler olup değişen ve gelişen dünyamızda kullanım alanları oldukça çeşitli olan malzemelerdendir. Sürekli ilerleyen inşaat ve endüstri sektörü dahi kağıdı gerçekleştirdikleri işlemlerde kullanmaya başlamışlardır. Pek çok farklı sektörde kullanılan kağıtlar aynı zamanda hayatımızın her alanında karşımıza çıkan sıradan malzemelerin başında gelmektedir. Baskı ürünleri, ambalajlar, muhafaza paketleri, evlerimizde kullandığımız; havlular, peçeteler, kafelerde restoranlarda kullanılan; şeker, tuz saklama ambalajları kağıtların hayatımızın her alanında kullanıldığını görebileceğimiz kanıtlardandır.

Kağıdın Kullanım Alanı Tüm Dünyayı Kapsıyor

Dünya üzerindeki atık alanlarında kağıt %26'lık büyük bir yeri kapsamaktadır. Bu da kağıt ürünlerinin hayatımızdaki yeri hakkında bizlere önemli bir bilgi vermektedir: Kağıdın kullanım alanı tüm dünyayı kapsıyor. Kağıdın hayatımızda bu kadar yoğun ve büyük bir şekilde yer alıyor olması kağıdın önemini bizlere vurgularken aynı zamanda bir takım sonuçlar hakkında da ipucu vermektedir. Örneğin kağıt yapımında ağaçların kullanılmasından kaynaklı olarak kağıt üretimi ormansızlaşmaya ve dolaylı olarak da hava kirliliğinde artışa sebep olmaktadır. Kağıt kullanımı ve kağıdın hayatımızdaki yeri şu an bile bir hayli çokken 2060'a kadar kağıt tüketiminin yani kağıdın hayatımızda alacağı yerin iki katına çıkması beklenmektedir. Kağıt kullanımındaki ve kağıdın hayatımızdaki rolündeki artış o kadar hızlı bir şekilde olmaktadır ki bu cümle yazılırken dahi dünyada 199 tondan fazla kağıt üretildi bile! Dünya üzerinde bu denli üretimi olan ve hayatımızın her alanında yer alınan bir maddenin sağlık konusunda olumsuz etkiler yaratıp yaratmadığı önemli bir konudur. Çağlaş Kağıt son teknoloji ve özenli üretimi ile tamamen sağlıklı ve kaliteli kağıt üretimi sağlamakta olup dünyamızı kapsayan kağıt sektöründe önemli bir yer almaktadır. Kağıdın hayatımızda karşımıza çıktığı alanlar oldukça çeşitliyken bir de yaptığınız işte veya ilgilendiğiniz alanda düzenli olarak kullandığını malzemeler arasında kağıt varsa kağıdın kalitesi üzerine eğilmeniz gereken önemli bir konudur.