MENÜ

Diğer adı pek bilinmemekle beraber çönge olan kâğıt genellikle üzerine yazı yazılan ve baskı işlemlerinde kullanılan bir ürün grubudur. Yüzde yüz selülozdan üretimi yapılmaktadır. Temizlik, gıda, giyim, aksesuar, kırtasiye, kalite, değerli eşya gibi pek çok alanda kâğıdın kullanımına rastlanmaktadır. Çok geniş bir kullanım alanı olmakla beraber kullanıldığı her sektör için kullanım amacı farklılık göstermektedir. Tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kurulama mendili gibi ürünlerle temizlik malzemesi olarak kullanılmaktadır. Defter, kitap, günlük, not defteri ve benzer ürünler ile ise kırtasiye sektöründe kâğıt kullanımı görülmektedir. Gıda ürünlerinde bazen sunum bazen de koruma amaçlı kullanımı görülmektedir. Her geçen gün kullanım alanı ülkemizde ve dünya genelinde genişlemektedir. Bazı ülkeler kâğıdın ithalatını yaparken bazı ülkeler de ihracat yapmaktadır. Bu durumda ''Kâğıt ürünlerinin ihracattaki payı nedir?'' sorusu karşımıza çıkmaktadır.

Günümüz Türkiye'sinde Kâğıt Ürünlerinin İhracattaki Payı Nasıl bir Seyir İzlemektedir?

Kâğıt ürünlerinin ihracattaki payı her geçen gün artmaktadır. Ancak bununla beraber kâğıt üretimi ve kağıtla ilgili alanların faaliyetlerinde de belirgin bir artış görülmektedir. Türkiye'de ocak- eylül ayı için kâğıt ve kâğıt ürünleri sektöründe 1,28 milyar dolar ile bir ihracat artışı görülmektedir. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında başta İngiltere yer almaktadır. Almanya, ABD, Çin, Bulgaristan, Mısır, Fas, İsrail, Fas, Irak ve İran en çok ihracat yapılan ülkeler arasındadır. Türk kâğıt ve kâğıt ürünleri sektöründe Çin en çok ihracat yapılan beşinci ülke konumuna gelmiştir.

Kâğıt ürünlerinin ihracattaki payı 2008 ve 2019 yılları baz alınarak yapılan çalışmalar doğrultusunda 2008 yılında 1,08 milyar dolar olan kâğıt ihracatı 2019 yılında artarak 1,80 milyar dolara ulaşmıştır. 2013 ve 2019 yılları baz alınarak yapılan araştırmalar ise gazete kâğıdı ihracat oranının alt kırımlar bazında bu yıllar arasında değişim gösterdiğini fakat hem 2013 hem de 2019 yılı için 2 milyon dolar olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Tuvalet ve temizlik kağıtlarının bu yıllar arasında 214 milyon dolardan 318 milyon dolara yükseldiği; bitkisel parşömen kağıtlarının ise 3 milyon dolardan 5 milyon dolara ihracat payına yükseldiği gözlenmektedir.

Yapıştırma yoluyla elde edilen kağıtların 6 milyon dolardan 8 milyon dolara yükseldiği; oluklu, krepe, kırmalı ve kabartmalı kağıtların ise 4 milyon dolardan 6 milyon dolara yükseldiği, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaların ihracatının 150 milyon dolardan 244 milyon dolara yükseldiği ve genel olarak kâğıt ürünlerinin ihracattaki payının giderek arttığı gözlenmektedir.