MENÜ

Türkiye Kâğıt Tüketiminin Rakamları Nelerdir sorusuna verilecek cevap 2018 verilerine göre yıllık ortalama 6 milyon ton civarındadır. Kişi başı yıllık tüketim ise 70 kg civarındadır. Kâğıt tüketimi hayatımızda önemli bir yer edinmektedir. Nitekim satın aldığımız ürünlerin paketlemesinden, defter, kitap, fatura, kredi kartı dökümlerine kadar her yerde kâğıt kullanılmaktadır. Elbette ki günümüz şartlarını düşünürsek özellikle kredi kartı dökümü gibi işlemler için kâğıt kullanımında dijitale geçiş sebebiyle azalma gözlemlenebilmektedir.

Kâğıt tüketiminde önemli olan unsurlardan biri geri dönüşümdür. Yine en son verilere göre yıllık kâğıt tüketiminin %43'ü geri dönüştürülebilmektedir. Bu oran kâğıt tüketim rakamlarını etkileyen bir faktördür. Elbette kâğıdın geri dönüştürülebilir bir materyal olması hiç tükenmediği anlamına gelmemektedir. Yarı yarıya bir oranda dönüştürülmekte ve dönüştürülen kâğıdın içerdiği selüloz maddesi de zamanla yaşlanıp kullanılamaz hale gelmektedir.

Türkiye Kâğıt Tüketimi Rakamları ülkenin nüfusuna bağlı olarak çoğalmaktadır. Ancak her ne kadar nüfusun artışına bağlı olarak kâğıt tüketimi artsa da dijitalleşmeyle birlikte önümüzdeki yıllarda kâğıt tüketiminin azalacağı düşünülmektedir. Türkiye'de kâğıt tüketim oranı, kâğıt üretimi ve ithalata bağlı olarakta değişkenlik göstermektedir. En son verilere göre Türkiye'de yıllık 6 milyon ton kâğıt tüketimi varken 4 milyon ton civarında kâğıt üretimi yapılmaktadır. 800 bin ton ihracata karşın, 2 milyon ton ithalat yapılmıştır. Türkiye'de kâğıt üretimi, kâğıt tüketimini karşılayamamaktadır. Kâğıdın ithal edilmesi de tüketim için etkili bir faktör olabilir. Yurtiçinde üretimi yetersiz olan bir maddeyi ithal olarak almak daha pahalı olacağı için kâğıt yerine başka maddelerden üretim yapmak tercih edilebilir. Üretim artarsa kâğıt daha ucuz olacağından kullanımı da artabilir. Kâğıdın geri dönüşümünün kolay olması ve doğaya da zarar vermemesi tercih edilmesinde önemli role sahiptir.

Türkiye'de Kâğıt Tüketimi

Türkiye'de Kâğıt Tüketimi özellikle 2007 yılına kadar olan zaman diliminde zirve yapmıştır. 2007 yılı öncesinde mağazadan aldığımız her ürünün tek tek paketlenmesi, evimize gönderilen ürünlerin ayrı ayrı kargo paketlerinde gelmesi gibi işlemler ve günlük gazeteler, takvimler, gibi ürünlerden dolayı farkında olmadan günlük aktivitelerimizin çoğunda kâğıt tüketilmekteydi. Ancak 2007 sonrası özellikle dijitalleşmenin hız kazandığı ve günlük yaşantımızı ilgilendiren çoğu aktivitenin sanal ortamda da gerçekleştirilebilmesinden dolayı kâğıt tüketimi azalmıştır. Kâğıt tüketiminin o dönemde azalması, tamamen kullanımının biteceği anlamına gelmemektedir. Hayatımızın her alanında kâğıt önemli bir yere sahip bu yüzden en azından yakın gelecekte tüketimin çok azalacağı ve biteceği öngörülmemektedir.