MENÜ

Kâğıt sektörü ülkemizde, son yıllarda e ticaret sektörlerinin de gelişmesiyle birlikte büyük artışlar göstererek önemli bir konuma gelmiştir.  Kâğıt kullanımı ve kâğıda olan talep her geçen yıl bir öncekine göre daha da artmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi bu alanda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Fazla üretimin hammadde kaynağına ulaşımı zorlaştırması ve doğal döngüye verdiği zararlar da göz önüne alınarak kâğıt üretiminde hammadde olarak geri dönüştürülen kâğıt atıkları da kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışma sayesinde elde edilen yeni veriler nelerdir ve geri dönüşümden elde edilen kağıdın yüzdesi ölçülebilir mi?

Türkiye Kâğıt Üretiminde Kullanılan Kâğıdın Yüzde Kaçı Geri Dönüşümden Elde Ediliyor?

Türkiye Kağıt Üretiminde Kullanılan Kağıdın Yüzde Kaçı Geri Dönüşümden elde ediliyor?  Önceden kâğıt sektöründe yapılan üretimler için gerekli hammaddenin önemli bir oranı ömrünü tamamlamış ağaçlardan alınmaktaydı. Zamanla bunların yetmemesi ağaç kesimini de arttırdı. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle birlikte üretimde kullanılan su ve ağaç sayısı oldukça düştü.  Yapılan araştırmalara göre günümüzde yeni teknolojilerle donatılmış tesislerde kâğıt üretimi için kullanılan su miktarı 400 ton sudan 50 ton su kullanımına, hatta üretilen kâğıt türüne göre 20 ton su kullanımına kadar düşürülmüştür.  Bunlara ek olarak artık hammadde kullanımında geri dönüşüm kâğıt atıklarının kullanımına başlanmıştır. Bu sayede ekolojik döngüye verilen zarar kayda değer bir azalma gösterirken, hammaddeye ulaşma konusunda zorluk çeken üreticiler için de yeni bir hammadde kaynağı oluştu.

Geri Dönüşümden Elde Edilen Kâğıdın Yüzdesi

Yapılan araştırmalara göre istatistikler Türkiye’de kâğıt üretiminde kullanılan geri dönüşüm kâğıtlarının günde 175 hektar ormanın yok olmasını önlediğini göstermektedir. Ülkemizde toplanan geri dönüşüm atıkları, %70 oranında kâğıttan oluşuyor. Toplanan atık kâğıtlar, üretilecekleri alana göre sınıflandırılıp, çeşitli işlemlerden geçmektedir. Her kağıt türünün kullanım alanına göre çok sayıda işlem görmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar, dönüşümle tekrardan kullanıma kazanılan kâğıtlar sayesinde, kâğıt fabrikalarının her yıl ortalama 80 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçtiğini göstermektedir. Kesilmesi önlenen ağaçlar sayesinde yıllık olarak yaklaşık 2 ton karbon salınımı da engellenmektedir. Geri dönüşümden elde edilen kâğıdın yüzdesi yapılan araştırmalar sonucunda açıklanmasa da geri dönüşümden elde edilen kâğıtlar sayesinde hem üretime hem de doğaya sağlanan katkı oldukça büyüktür.

 Geri dönüşüme katkıda bulunmak, bu oranları yükseltmek ise tüketicilerin elindedir. Bilinçli bir tüketici olmak, bilinçli bir toplum olmayı da beraberinde getirir. Tüketicilerin kâğıt atıklarını diğer atıklarla karıştırmaması gerekmektedir.  Her birey bu atıkların geri dönüşüm sayesinde tekrar kullanılarak ekolojik döngüye katkı sağladığının bilincinde olmalıdır.