MENÜ

Kağıtlar, odun ve saman gibi bitki kaynaklı maddelerin belli işlemlerden geçmesi sonucunda ortaya çıkan baskı yapmaya müsait tabakalardır.  Ülkemiz sahip olduğu ormanlar bakımından oldukça avantajlı bir konumda yer almaktadır. Günümüzde yaşanan kur hareketlilikleri nedeni ile kâğıt üretim sektörü sekteye uğramış, neredeyse tamamı ithal edilir hale gelmiştir. Son günlerde Türkiye'nin dünya kâğıt üretimindeki yeri artan ithalat ve azalan üretim yönünden tartışılmaktadır. Tüm dünyanın ve ülkemizin günden güne gelişmesi ile birlikte kâğıt kullanımı da artış göstermektedir. Yurt içi ve yurt dışı ticaret amacı ile üretilen ambalaj kağıtlarına ihtiyaç günden güne artmaktadır. Ambalaj sektöründe kâğıt kullanımına talep gittikçe artmakta ve kâğıt sanayisi gelişmektedir.

Türkiye'nin dünya kâğıt üretimindeki yeri önemli bir hal almaktadır. Dünyada artan kâğıt kullanımı ile birlikte kâğıt sanayisi ilerleme kaydetmiştir. Ülkemizde ilk kâğıt fabrikasının temeli Cumhuriyetten sonra 14 Ağustos 1934 yılında İzmit ilinde atılmıştır. Bu fabrikaya 1944 yılında kâğıt selülöz fabrikası ve 1945 yılında ise klor alkali fabrikaları ilave edilmiştir. Ülkemizde kâğıt üretimi için gerekli olan hammadde ithal edilen selülöz ile karşılanmaktadır.

Kâğıt üretiminde dünyada 16. sırada yer alan ülkemiz, önemli bir kâğıt üretimine sahiptir. Günümüzde ülkelerin kalkınma düzeylerinin kâğıt üretimi ile orantılı bir ilişkisi vardır. Dünyada kâğıt üretimi sıralamasında Almanya, Hollanda, Kanada, Finlandiya ve İsveç gibi gelişmiş olan ülkeler ilk sıralarda yer almaktadır.

Türkiye'nin dünya kâğıt üretimindeki yeri irdelenecek olursa, dünyada 400 milyon ton kâğıt tüketimi yapılırken ülkemizde ise bu sayı 6 milyon ton ağırlığındadır. Türkiye'de incelenen son verilere göre üretim yapan 48 adet kâğıt fabrikası bulunmaktadır. Kâğıt imalatında ise yaklaşık olarak 2400 firma hizmet vermektedir. Ancak üretilen kağıtların hammaddesi olan selülöz sadece bir fabrika tarafından üretilmektedir. Diğer fabrikalar ise kullanılan selülözü yurt dışından ithal etmektedir. İncelenen verilere göre yıllık yaklaşık olarak 1,5 milyon ton selülöz ithal edilerek kullanılmaktadır.

Türkiye'nin Kâğıt Üretimi

Yükselen döviz fiyatları ile birlikte yayıncılık maliyetleri artmakta ve kamuoyunda kâğıt üretimi konusu önemli bir hal almaktadır. Türkiye'de kâğıt üretiminin hammaddesi olan selülöz maddesinin üretilemiyor olması kâğıt üretimini sekteye uğratmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde milli bir kâğıt politikası oluşturulması hayati derecede önem kazanmaktadır. Kâğıt sektörlerinin devlet ile birlikte ortak bir çalışma başlatarak eylem planı hazırlaması gerekmektedir. Kâğıt üretiminde en önemli nokta ise ülkenin sahip olduğu ormanlardır. Türkiye'nin dünya kâğıt üretimindeki yeri arttırılmak isteniyorsa, ülkenin sahip olduğu orman ve ağaçlara uygulanan politikalara bağımlı kalınmalıdır. Ormanlar ülkemizin sahip olduğu en önemli yer üstü zenginlikleridir. Bu bağlamda ormanlara sahip çıkarak kâğıt üretimini devam ettirmek gereklidir.

Atık kağıtlar da kâğıt üretimi konusunda önemli ve dikkat edilmesi gereken bir yere sahiptir. Çağdaş Kâğıt atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılarak tekrar kâğıt haline getirilmesini sağlamaktadır. Kâğıt üretiminin hammaddesi olan selülöz yani kâğıt hamurunun ithal edilmesi kâğıt sektörünü sekteye uğratmakta ve rekabeti önlemektedir. Türkiye'de kişi başına düşen kâğıt tüketimi yılda 75 kilogram olup, dünya kâğıt tüketimi ortalamasının oldukça üstündedir. Dünya'da ortalama kâğıt tüketimi yılda 57 kilogramdır. Gelişmiş ülkelerde ise artan kâğıt ihtiyacı ile birlikte ülkemizin ortalamasından daha yüksek kâğıt tüketimi gerçekleştirilmektedir.